apla job com web is for such person that who wanted government exam update regularly its also type of naukari margdarshan kendra or career guidance center or sarkari job alert from Maharashtra aapla job com for as new or navin jahirat new hall ticket

Sunday, July 29, 2018

महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, *भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना २०१८-१९

*अर्ज करण्याची शेवट तारीख : दि. ०७ ऑगस्ट २०१८ *

✔ फळबाग लागवड शासकीय अनुदान योजना अंतर्गत फलभागी पुढील प्रमाणे :

१) आंबा कलमे
अंतर मी मध्ये : १०x१० 
हेक्टरी झाडांची संख्या :१००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ५३,५६१/-

२) आंबा कलमे (सधन लागवड)
अंतर मी मध्ये : ५x५ 
हेक्टरी झाडांची संख्या :४००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : १०१९७२/-

३) काजू कलमे
अंतर मी मध्ये : ७x७ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : २००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ५५५७८/-

४) पेरू कलमे (सधन लागवड)
अंतर मी मध्ये : ३x२ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : १६६६
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : २०२०९०/-

५) पेरू कलमे
अंतर मी मध्ये : ६x६ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : २७७
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ६२२५३/-

६) डाळिंब कलमे
अंतर मी मध्ये : ४.५x३ 
हेक्टरी झाडांची संख्या :७४०
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : १०९४८७/-

७) संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू कलमे
अंतर मी मध्ये : ६x६ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : २७७
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ६२५७८/-

(माहिती संकलन : सुरेटा टीम)

८) संत्रा कलमे (इंडो-इस्त्राईल तंत्रज्ञान)
अंतर मी मध्ये : ६x३ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : ५५५
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ९९७१६/-

९) नारळ रोपे बाणावली
अंतर मी मध्ये : ८x८ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : १५०
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ५९६२२/-

१०) नारळ रोपे टी/डी
अंतर मी मध्ये : ८x८ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : १५०
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ६५०२२/-

११) सीताफळ कलमे
अंतर मी मध्ये : ५x५ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : ४००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ७२५३१/-

१२) आवळा कलमे
अंतर मी मध्ये : ७x७ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : २००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ४९७३५/-

१३) चिंच कलमे
अंतर मी मध्ये : १०x१० 
हेक्टरी झाडांची संख्या : १००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ४७३२१/-

१४) जांभूळ कलमे
अंतर मी मध्ये : १०x१० 
हेक्टरी झाडांची संख्या : १००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ४७३२१/-

१५) कोकम कलमे
अंतर मी मध्ये : ७x७
हेक्टरी झाडांची संख्या : २००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ४७२६०/-

१६) फणस कलमे
अंतर मी मध्ये : १०x१० 
हेक्टरी झाडांची संख्या : १००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ४३५९६/-

१७) अंजीर कलमे
अंतर मी मध्ये :४.५x३ 
हेक्टरी झाडांची संख्या : ७४०
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ९७४०६/-

१८) चिकू कलमे
अंतर मी मध्ये : १०x१० 
हेक्टरी झाडांची संख्या : १००
प्रती हेक्टर कमाल अनुदान मर्यादा रु : ५२०६१/-

*अधिक माहितीसाठी
         आणि
अर्ज करण्यासाठी
* *कुषी सह्ययक कुषी विभाग*

No comments:

Post a Comment

येथे COMMENT करा