महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय भरती - मुख्य परीक्षा

महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय भरती - मुख्य परीक्षा

🔅 स्थापत्य अभियंता (गट क) - ३६७ जागा

🔅 विद्युत अभियंता (गट क) - ६३ जागा

🔅 संगणक अभियंता (गट क) - ८१ जागा

🔅 पाणी पुरवठा, जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियंता (गट क) - ८४ जागा

🔅 लेखापाल / लेखापरीक्षक (गट क) - ५२८ जागा

🔅 कर निर्धारण प प्रशासकीय अधिकारी (गट क) - ७६६ जागा

शैक्षणिक पात्रता - पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण

🔅 प्रवेशपत्र - २४ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर २०१८

🔅 मुख्य परीक्षा (संगणकाधारित चाचणी) - २ सप्टेंबर २०१८

🔅 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - १२ ऑगस्ट २०१८

🔅 अधिक माहितीसाठी - https://goo.gl/EGTnC4 

🔅 ऑनलाईन अर्जासाठी - https://goo.gl/HGT1                                                       

Comments

Popular posts from this blog

एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस 2019